Serwis

1. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu uzyskany przy kupnie Produktu.

3. Niniejszą gwarancją objęte są usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.

4. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy Produktu, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub programowania parametrów użytkownika oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów Produktu.

5. Gwarancja ponadto nie obejmuje :

  • uszkodzeń powstałymi podczas transportu i przeładunku,
  • uszkodzeń mechanicznych (np.rozcięcie wyrobu lub jego części podczas rozpakowywania )
  • uszkodzenie dokonane przez czynniki zewnętrzne (niska/wysoka temperatura, wilgoć, nadmierny nacisk lub uderzenie )
  • działanie nieautoryzowanych podmiotów i prób samodzielnej naprawy.
  • uszkodzeń powstałych w wyniku niestosowania się do instrukcji,  niewłaściwego obchodzenia się z produktem oraz niewłaściwego montażu.
  • części zużywających się oraz elementów luźnych (pas i inne mechanizmy ruchome, gumowe i plastikowe części )

6. Warunkiem skorzystania z serwisu gwarancyjnego jest dostarczenie do Sprzedawcy

  • ważnego dowodu zakupu Produktu,
  • wadliwego Produktu

Gwarancja zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji.

7. Dostarczony do Serwisu/Sprzedawcy Produkt musi zostac odpowiednio zabezpieczony podczas transportu lub przesyłania pocztą/kurierem. Za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia Produktu odpowiada nadawca przesyłki.

8. Usterka zgłoszona w okresie gwarancji, będzie usunięta przez Serwis w terminie 14 dni od dostarczenia wadliwego Produktu. Jeśli naprawa wymaga sprowadzenie części z zagranicy termin usunięcia usterki może zostac wydłużony do 21 dni.

9. Zdecydowana większość części jest dostępna w polskiej dystrybucji.

10. Wymiana produktu na nowy zachodzi jedynie w przypadku gdy :

  • w okresie gwarancji, Serwis dokona pięciu napraw gwarancyjnych, a Produkt będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
  • wykryta wada jest nieusuwalna,

11. Gwarant w ramach obowiązków gwarancyjnych może zaproponować wymianę  Produktu na  inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych.

13. Po okresie gwarancyjnym istnieje możliwość odpłatnej naprawy. Dostępna jest także odpłatnie większość części eksploatacyjnych. W obu przypadkach należny skontaktować się poprzez formularz serwisowy.

Niniejsza gwarancja nie wyklucza oraz ogranicza praw wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

info@hertz-fitness.pl